Docker Container’ın İstediğiniz Kullanıcıyla Dosya Oluşturması

Docker’ı admin kullanıcısı ile yönettiğinizi ve php-fpm image’ını kullandığınızı varsayalım.

Host’unuzdaki /home/admin/www klasörü container’ınızın /var/www/project klasörüne mount edilmiş.

  1. Docker exec komutu ile container’ın içinden bir dosya oluşturduğunuzda bu dosyanın sahibi root kullanıcısı olacaktır.
  2. Sitenize webden bir dosya upload ettiğinizde bu dosyanın sahibi www-data olacaktır.
  3. Docker dışından admin kullanıcısı ile www klasörüne bir dosya oluşturduğunuzda bu dosyanın sahibi admin kullanıcısı olacaktır.

Bir önceki yazımdaki çözümü uyguladığınızda 1. ve 2. işlemler www-data kullanıcısını kullanıp oluşturdukları dosyalara erişebileceklerdir fakat 3. aşamadaki işlem ile oluşturulmuş dosyalara erişemeyeceklerdir.

Unix/Linux dosyaların sahibinin kullanıcı adını ve grubunun adını değil kullanıcısının ve grubunun id’lerini tutar.

Örneğin www-data kullanıcısının oluşturduğu dosyanın uid’si 33, admin kullanıcısının oluşturduğu dosyanın uid’si 1000 olacaktır. Genellikle aynı id’ler ile gruplar da oluşturulur. www-data(33) user’ı www-data(33) group’u gibi.

Bu durumda eğer container’ın www-data kullanıcısının id’sini 33 yerine 1000 yaparsak, 3 işlemde de dosyalar 1000 id’si ile oluşturulacaktır. uid ve gid değeri 1000 olan bir dosyanın sahibine docker dışından baktığımızda admin, container’ı içinden baktığımızda ise www-data gözükecektir. İsimleri farklı olsa da id’ler aynı olduğu için dosya izni sorunları olmayacaktır.

Çözüm

Host söylemediği sürece Container’lar host’un uid ve gid bilgisine erişemez. Container’a build aşamasında kullanabilmesi için argument olarak uid ve gid değerlerini verebiliriz.

  1. Dockerfile’a aşağıdaki satırları ekleyin.
ARG HOST_UID
ARG HOST_GID
ENV HOST_UID $HOST_UID
ENV HOST_GID $HOST_GID
RUN sed -ri 's#^www-data:x:33:33:www-data:/var/www:#www-data:x:'"$HOST_UID"':'"$HOST_GID"':www-data:/home/www-data:#' /etc/passwd
RUN sed -ri 's#^www-data:x:33:#www-data:x:'"$HOST_GID"':#' /etc/group
RUN mkdir /home/www-data && chown -R www-data:www-data /home/www-data
USER www-data
  1. Container’ı derlerken host’unuzun uid ve gid değerlini argument olarak ekleyin.
docker build --build-arg HOST_UID=$(id -u) --build-arg HOST_GID=$(id -g) .

Detay

Yukarıdaki şekilde container’ı derlediğinizde Dockerfile aşağıdaki işlemleri yapacak:

  1. Argument(buildda kullanılan değişken) olarak alınan uid ve gid değeri env(terminalde kullanılan değişken)’a aktarılıyor.
  2. /etc/passwd ve /etc/group dosyalarında tutulan www-data kullanıcısının uid ve gid değeri host’tan gelen uid ve gid değeri ile değiştiriliyor.
  3. www-data kullanıcısının home klasörü root kullanıcısına ait olan /var/www yerine /home/www-data ile değiştiriliyor.
  4. /home/www-data klasörü oluşturulup, klasör sahibi www-data kullanıcısı olacak şekilde değiştiriliyor.
  5. Container’ın varsayılan olan root kullanıcısı yerine www-data kullanıcısı ile çalışması sağlanıyor.

Docker Container Permission Sorunu Çözümü

Eğer container’larınızın ortak kullandıgı bir volume’e container’lar farklı user’lar ile dosya/klasör oluşturuyorsa, dosya izini sorunları yaşabilirsiniz.(permission denied)

Örneğin php-fpm image’ını kullandıgınızı varsayarsak, projenizi webten(php-fpm) çalıştırdığınızda dosyalar www-data kullanıcısına ait olacaktır. Eğer terminalden(php-cli) çalıştırırsanız dosyalar root kullanıcısına ait olacaktır.

Çözüm

Dockerfile’ınıza aşağıdaki satırı ekleyin.

USER www-data

Bu işlemi yaptığınızda container’ınıza docker exec ile gönderdiğiniz komutları www-data kullanıcısıyla çalıştıracaktır.

Örnek Senaryo

Symfony framework kullanıyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırdığınızda projenizin cache’leri silinecek ve cache klasörünüze root kullanıcısına ait bazı dosyalar oluşacaktır.

docker exec php_prod php bin/console cache:clear

Daha sonra tarayıcınızda sitenizi açmaya çalıştığınızda php-fpm bu cache dosyalarına www-data kullanıcısıyla erişmeye çalışıp, bu kullanıcının yetkileri root kullanıcısının dosyaları okumaya veya yazmaya yetmediği için dosya izni hatası veya sonsuz döngü şeklinde sorunlarla karşılacaksınız.

Yukarıdaki çözümü uyguladığınızda cache dosyaları www-data kullanıcısı tarafından oluşturulduğu için yine aynı kullanıcı ile sorunsuz cache dosyalarınıza erişebileceksiniz.